WB en automàtic? Si? Segur?

al final de la pàgina, versió en castellà

   He pensat aquests dies a posar una mica de llum (que ben trobada aquesta...) respecte a com utilitzar el paràmetre WB de la nostra càmera, a veure si me'n surto.


    A continuacióposaré 5 imatges pràcticament iguals (sense cap mena d'art, només perquè és acolorida) fetes de diferent manera per a que veieu perquè és important triar  el WB, i comencem.

WB manual 3050K

WB manual 4950K

WB manual 8400K

WB automàtic 3050K

WB personalitzat 2600K


    Evidentment, els que sabeu una mica de què parlo, haureu notat que falta una dada molt important. Els K de la font de llum. És una bombeta LED càlida, que ronda els 3500K segons fabricant, a la vista està, que ho van mirar una mica a ull.

    Per a poder saber quin tipus de WB hem de posar a la càmera, necessitem saber amb quina llum treballarem. No totes les fonts de llum, tenen el mateix to. N'hi ha de groguenques, taronges, blanques, que apunten a blavós, fluorescents, i cada una ens donarà una tonalitat diferent a la foto alterant tant els blancs com la resta de colors.

    Quina funció té el balanç de blancs (WB)? Corregir aquestes dominants grogues, blavoses, magenta o verdoses que ens quedaran.

    Com podeu veure, com mes groga es la llum, mes baix es el valor del Kelvin, i en aquesta imatge faltaria la llum del foc que estaria molt aprop dels 2000K i les llums LED blanques que anirien en alguns casos mes enlla dels 7000K

    Ara ja sabem les propietats de cada tipus de llum, molt però que hem de fer per a que els colors surtin el més fidels a la realitat possible?


    Doncs fàcil, ajustar el WB al número de K de la llum. Ho podríem fiar tot a la sort i posar automàtic, probablement, encertarem en el 90% dels casos, però llavors, si per algun tema artísticvolguéssim alterar els tons dels colors, no sabríem com fer-ho.

    Si, també, els que a continuació em direu que tireu en RAW i que ja ajusteu el balanç de blancs al Lightroom o similars, si clar, és cert que es pot fer, però si els colors et surten alterats d'inicidesprés és mes difícil de retornar-los a la normalitat al revelatge.

    


    I doncs, ara que ja sabem que podem canviar nosaltres el WB, com ho fem?

    Tenim diverses maneres de fer-ho:

  1. Amb els modes preprogramats del mateix fabricant (la bombeta, el sol, la caseta fent ombra, els nuvols, etc). Aquestes opcions acostumen a funcionar força , però els Kelvin que tenen són els que són, i pot no encaixar exactament amb els que necessitem.
  2. Si la nostra càmera ho permet, triarem directament la numeració que ens convingui. No ens garanteix encertar completament els Kelvin que busquem, però serà molt més aproximat i l'alteració de color serà molt més limitada i fàcil de corregir al revelatge.
  3. El mes precís de tots, el trobarem després del de triar els Kelvin, i és el mode predefinit. És una mica més entretingutperò si el sabem utilitzar, traurà el millor blanc de tots sense cap dubte (mireu la cinquena foto de les de dalt, i veureu a que em refereixo). Per a utilitzar aquest sistema, necessitem un full blanc, un cotxe blanc, una paret blanca, que hem de tenir allà on serà la font de llum que tindrem a la nostra foto, per exemple un fanal dels antics que fa llum molt taronja. Posarem el WB on posa Pre-1 (o un altre numero fins a 5) premerem el botó WB o el que indiqui el manual, i quan faci intermitències, farem una foto a un objecte completament blanc ocupant amb ell el 100% del visor (ha de posar good o gd per a que sigui vàlid, si diu no good, heu de tornar a fer-ho). D'aquesta manera la càmera entén que allò que has enfocat, ES blanc i que hi ha d'equilibrar fins que es vegi blanc.

    A continuacióposaré les mateixes imatges de la part superior, però corregint al Lightroom el WB al mateix nivell de la cinquena que és la més correcte, podreu observar que en cap cas, acaba d'igualar-la al 100%.

WB manual 3050K corregint a 2600K

WB manual 2950K   corregint a 2600K

WB manual 8400K

corregint a 2600K

WB automàtic 3050K

corregint a 2600K

WB personalitzat 2600K


    Amb tot i això, si coneixeu algun altre paràmetre, podeu arribar a un resultat pràcticament calcat a la del mode predefinit, però clar, si utilitzes el mètode predefinit, ja no necessitaràs saber més dades per què el WB serà adequat.

    Us deixo les mateixes 5 fotos corregint el balanç i les dominants verdes o magenta.

WB manual 3050K corregint a 2600K

WB manual 2950K   corregint a 2600K

WB manual 8400K

corregint a 2600K

WB automàtic 3050K

corregint a 2600K

WB personalitzat 2600K


Bona llum a tots i totes!, i sobretot, ben equilibrada!WB en automático? Si? Seguro?

    He pensado estos últimos días en arrojar un poco de luz (que bien traído...) respecto a como utilizar el parámetro WB de nuestra cámara, a ver si lo consigo.

 

    A continuación, pondré 5 imágenes prácticamente iguales (sin ningún tipo de arte, solo porque tienen mucho colorido) hechas de diferente manera para que veáis porque es importante elegir bien el WB, y empezamos.

 

    Evidentemente, los que sabéis un poco de que hablo, habréis notado que falta un dato muy importante. Los K de la fuente de luz. És una bombilla LED cálida, que ronda los 3500K según fabricante, y a la vista está, que lo miraron un poco a ojo.

 

    Para poder saber qué tipo de WB tenemos que poner en la cámara, necesitamos saber con qué luz trabajaremos. No todas las fuentes de luz, tienen el mismo tono. Hay amarillentas, naranjas, blancas, que apuntan a azulado, fluorescentes, y cada una nos dará una tonalidad diferente en la foto, alterando tanto los blancos como el resto de colores.

 

    Qué función tiene el balance de blancos (WB)? Corregir estas dominantes amarillas, azuladas, magenta o verdosas que nos quedarán.

 

    Ahora ya sabemos las propiedades de cada tipo de luz, muy bien, pero que tenemos que hacer para que los colores salgan lo más fieles a la realidad posible?

 

    Pues fácil, ajustar el WB al número de K de la luz. Lo podríamos fiarlo todo a la suerte y poner automático, probablemente acertaremos en el 90% de los casos, pero entonces, si por algún tema artístico, quisiéramos alterar los tonos de los colores, no sabríamos como hacerlo.

 

    Si, también, los habrá que a continuación me diréis que hacéis las fotos en RAW y que ya ajustáis el balance de blancos en Lightroom o similares, si claro, es cierto que se puede hacer, pero si los colores te salen alterados ya al inicio, después es mas difícil devolverlos a la normalidad en el revelado.

 

Y pues, ahora que ya sabemos que podemos cambiar nosotros el WB, como lo hacemos?

 

Tenemos varias maneras para hacerlo:

 

  1. Con los modos preprogramados del fabricante (la bombilla, el sol, la casita haciendo sombra, las nubes, etc). Estas opciones acostumbran a funcionar bastante bien, pero los Kelvin que tienen son los que son, y pueden no encajar exactamente con lo que necesitamos.
  2. Si nuestra cámara lo permite, elegiremos directamente la numeración que nos convenga. No nos garantiza acertar completamente los Kelvin que buscamos, pero será mucho más aproximado y la alteración de color será mucho más limitada y fácil de corregir al revelar.
  3. El mas preciso de todos, lo encontraremos después del de elegir los Kelvin, y es el modo predefinido. Es algo más entretenido, pero si lo sabemos utilizar, sacará el mejor blanco de todos sin lugar a dudas (miráis la quinta foto de las de arriba, y veréis a que me refiero). Para utilizar este sistema, necesitamos una hoja blanca, un coche blanco, una pared blanca, que tenemos que tener allá donde estará la fuente de luz que tendremos en nuestra foto, por ejemplo una farola de las antiguos que da luz muy naranja. Pondremos el WB donde pone Pre-1 (u otro numero hasta 5) pulsaremos el botón WB o el que indique el manual, y cuando haga intermitencias, haremos una foto a un objeto completamente blanco ocupando con él el 100% del visor (para que sea válido debe poner gd o good, si nos dice no good, hay que volver a tomar la muestra). De este modo la cámara entiende que aquello que has enfocado, ES blanco y que hay que equilibrarlo hasta que se vea blanco.

 

    A continuación, pondré las mismas imágenes de la parte superior, pero corrigiendo en Lightroom el WB al mismo nivel de la quinta que es la más correcta, podréis observar que en ningún caso, acaba de igualarla al 100%. Si conocéis algun otro parámetro, podéis llegar a un resultado prácticamente calcado a la del modo

predefinido, pero claro, si utilizas el método predefinido, ya no necesitarás saber más datos por qué el WB será el adecuado.

 

Os dejo las mismas 5 fotos corrigiendo el balance y las dominantes verdes o magenta.

 

Buena luz a todos y todas!, y sobre todo, bien equilibrada!