Testant Saal-Digital

    Fa uns dies, vaig trobar pel facebook, un anunci en que una coneguda empresa que es dedica a les impressions digitals en múltiples formats, oferia la possibilitat de provar els seus foto llibres de manera gratuïta, a canvi de publicar una ressenya en els nostres blogs, webs o perfils de facebook etc. Així doncs, com podreu veure, el que us oferiré en aquest nou article del blog es una valoració objectiva tant del producte finalitzat i entregat a casa, com del procés de maquetació del mateix.

 

    Tot comença enviant un missatge a la gent de SAAL-DIGITAL explicant el tipus de fotografia que t' agrada i si consideren que ets un bon candidat, et donen les instruccions per a poder demanar el llibre de manera gratuïta. 

  

    El procés de descarrega i instal·lació del programa de maquetació, no te cap misteri, tries la versió segons sistema operatiu i descarregues, la resta ho fa el mateix assistent d' instal·lació.

    Quan obres el programa, t' ofereix tota la gama que tenen disponible en impressions digitals. Només es tracta de triar el producte que ens convé. En el meu cas, vaig escollir l' Àlbum Digital, ja que era l' opció que ens ocupava.

    El cert, es que ho posen molt fàcil, si el que no vols es haver de pensar massa en com vols maquetar l' àlbum, amb tot un seguit de plantilles.


    No obstant, si no us importa treballar una mica mes, i teniu una mica de bon gust, podeu maquetar el vostre propi àlbum, partint de cero. 

 

    Com a programa de maquetació, es queda una mica justet, ja que no te opcions com l' Adobe Indesign en que si el text que vols incloure no cap en un quadre de text, continuï en un altre que hagis designat, però tampoc em va semblar una errada greu donada la funció que te el programa.

    Jo, vaig provar una de les plantilles que oferien, però finalment em vaig decidir per un format personalitzat. L' experiència amb el maquetat, el cert es que es molt intuïtiva i satisfactòria, ja que en tot moment t' avisa si les imatges que estàs inserint, tenen una qualitat suficient per la impressió, o si hi ha algun element que no respecti els marges adequats etc. 

 

 

    Vaig estar fent proves amb les capes (ja que també treballa per capes), inserint diferents efectes en els títols, utilitzant algunes de les imatges pre-dissenyades, que per cert, es alguna de les coses que trobo a millorar, ja que totes les imatges son molt informals, i per a treballs mes seriosos, no hi ha cap opció pre-dissenyada, i s' hauria d' anar a buscar-les fora del programa amb la conseqüent pèrdua de temps.

 

    Per fi un cop he acabat de maquetar el projecte, procedeixo a fer la comanda. M' ha sobtat gratament, que abans d' enviar res, el mateix programa te una opció, en que et revisa si has deixat quadres en blanc i t' avisa per a que els eliminis o els corregeixis. Pel demés, com qualsevol compra online has d' omplir dos senzills formularis, i en l' apartat del pagament, has de fer constar, si es que en tens cap, el cupó de descompte, i per a acabar, només queda triar si vols enviar el projecte online, o gravar-ho en un CD i fer-ho arribar en aquest format.

    Han passat tres dies hàbils, des que vaig enviar el projecte de manera online a la gent de Saal-digital, i ja el tinc aquí. Podríem qualificar el servei de ràpid i eficient.

 

    El paquet, ve molt ben embalat dins un sobre de cartró rígid, i a l' interior hi ha el llibre embolicat amb un altre sobre com d' escuma que també el protegeix.


    Un cop desembalat començo a fixar-me en el producte. La portada es d' un cartró força rígid, val a dir que jo vaig triar l' opció amb tapes dures, i ja començo a fer-me una idea de com es tota la impressió. Mentre maquetes el teu llibre, en tot moment et diu si la qualitat de la imatge es suficientment bona per a un resultat òptim en el paper, i el cert es que m' ha sorprès i molt la qualitat dels resultats. Fins i tot en imatges fosques o disparades a ISO elevat, el gra queda força mes que acceptable.

 

    Si que es cert, i per trobar-li una pega, a l' hora d' imprimir queden mes fosques del que realment les veig en pantalla. Però això ja es un altre tema, ja que podria ser que el defecte vingui donat per la calibració del meu monitor i realment jo les veuria mes clares del que són.

 

    Ara sabent-ho, ho he de tenir present si vull editar algun altre llibre o producte, per a enviar les fotos, una mica mes clares del que habitualment les processaria.

 

    En quant a la qualitat del paper interior, es d' un paper fotogràfic (en el meu cas brillant), d' un gramatge crec que correcte, tot i que una mica mes rígid potser no li aniria gens malament, però en qualsevol cas correcte.

    Com els vaig indicar al fer la sol·licitud de la proba, vaig incloure fotografies de paisatge, nocturnes i macro, que crec jo que son les que requereixen d' una major nitidesa en les impressions, i el resultat es molt mes que satisfactori, però s' ha de tenir en conta, que si envieu imatges de baixa resolució i/o qualitat, la impressió serà també de baixa qualitat.


    Una altre cosa que em feia una mica de por era les impressions a dues pagines, però s' havia de provar, així doncs, vaig editar-ne un parell ocupant una pagina sencera i part de l' altre. El cert es que pràcticament no es nota ja que els full de la dreta es continuació de l' esquerra i per tant l' únic que es pot apreciar es l' inevitable plec per a enquadernar-lo. Us deixo una imatge on s' aprecia el detall de la unió.

    La conclusió? Un producte molt ben acabat, ben presentat, fàcil de fer, ràpid en l' entrega i a un preu competitiu. 

Versión en Español (sin fotos)

    Hace unos días, encontré por facebook, un anuncio en que una conocida empresa que se dedica a las impresiones digitales en múltiples formatos, ofrecía la posibilidad de probar sus foto libros de manera gratuita, a cambio de publicar una reseña en nuestros blogs, webs o perfiles de facebook etc. Así pues, lo que os ofreceré en este nuevo artículo del blog es una valoración objetiva tanto del producto finalizado y entregado en casa, como del proceso de maquetación del mismo.

 

    Todo empieza enviando un mensaje a la gente de SAAL-DIGITAL explicando el tipo de fotografía que te gusta, y si consideran que eres un buen candidato, te dan las instrucciones para poder pedir el libro de forma gratuita.

  

    El proceso de descarga e instalación del programa de maquetación no tiene ningún misterio, eliges la versión según sistema operativo y la descargas, el resto lo hace el mismo asistente de instalación.

   

    Cuando abres el programa, te ofrece toda la gama que tienen disponible en impresiones digitales. Sólo se trata de elegir el producto que nos conviene. En mi caso, escogí el Álbum Digital, ya que era la opción que nos ocupaba.

Lo cierto, es que lo ponen muy fácil, si lo que no quieres es pensar demasiado en cómo quieres maquetar el álbum, con una serie de plantillas.

    No obstante, si no te importa trabajar un poco mas, y teneis un poco de buen gusto, podeis maquetar vuestro álbum, partiendo de cero.

 

    Como programa de maquetación, se queda un poco justo, ya que no tiene opciones como el Adobe Indesign en que si el texto que quieres incluir no cabe en un cuadro de texto, sigue en otro que hayas designado, pero tampoco me parecer un error grave dada la función que tiene el programa.

     

    Yo, probé una de las plantillas que ofrecían, pero finalmente me decidí por un formato personalizado. La experiencia del maquetado, es muy intuitiva y satisfactoria, ya que en todo momento te avisa si las imágenes que estás insertando, tienen una calidad suficiente para la impresión, o si hay algún elemento que no respete los márgenes adecuados etc.

  

    Estuve haciendo pruebas con las capas (ya que también trabaja por capas), insertando diferentes efectos en los títulos, utilizando algunas de las imágenes pre-diseñadas, que por cierto, creo que es algo a mejorar, ya que todas las imágenes son muy informales, y para trabajos más serios, no hay ninguna opción pre-diseñada, y debería ir a buscarlas fuera del programa con la consecuente pérdida de tiempo.

 

    Por fin una vez he terminado de maquetar el proyecto, procedo a hacer el pedido. Me ha sorprendido gratamente, que antes de enviar nada, el mismo programa tiene una opción, en que te revisa si has dejado cuadros en blanco y te avisa para que los elimines o los corrijas. Por lo demás, como cualquier compra online debes rellenar dos sencillos formularios, y en el apartado del pago, tienes que hacer constar, si es que lo tienes, el cupón de descuento, y para terminar, sólo queda elegir si quieres enviar el proyecto online, o grabarlo en un CD y hacerlo llegar en este formato.

 

    Han pasado tres días hábiles desde que envié el proyecto de manera online a la gente de Saal-digital, y ya lo tengo aquí. Podríamos calificar el servicio de rápido y eficiente.

 

    El paquete, viene muy bien embalado en un sobre de cartón rígido, y en el interior se encuentra el libro envuelto con otro sobre como de espuma que también lo protege.

 

    Una vez desembalado empiezo a fijarme en el producto. La portada es de un cartón bastante rígido, hay que decir que yo elegí la opción de tapas duras, y ya empiezo a hacerme una idea de cómo es toda la impresión. Mientras maquetas tu libro, en todo momento te dice si la calidad de la imagen es suficientemente buena para un resultado óptimo al pasarlo a papel, y lo cierto es que me ha sorprendido y mucho la calidad de los resultados. Incluso en imágenes oscuras o disparadas a ISO elevado, el grano queda bastante mas que aceptable.

 

    Si que es cierto, y para encontrarle una pega, a la hora de imprimir quedan más oscuras de lo que realmente las veo en pantalla. Pero eso ya es otro tema, ya que podría ser que el defecto venga dado por la calibración de mi monitor y realmente yo las vería mas claras de lo que son.

 

    Ahora que ya lo sé, lo tengo que tener presente si quiero editar algún otro libro o producto, y enviar las fotos, un poco mas claras de lo que habitualmente las procesaría.

 

    En cuanto a la calidad del papel interior, es de un papel fotográfico (en mi caso brillante), de un gramaje creo que correcto, aunque un poco más rígido quizá no le vendría nada mal, pero en cualquier caso correcto .

 

    Como les indiqué al hacer la solicitud de la prueba, incluí fotografías de paisaje, nocturnas y macro, que creo yo que son las que requieren de una mayor nitidez en las impresiones, y el resultado es mucho más que satisfactorio, pero se debe tener en cuenta, que si envían imágenes de baja resolución y / o calidad, la impresión será también de baja calidad.

 

    Otra cosa que me daba un poco de miedo era las impresiones a dos páginas, pero se tenía que probar, así que edité un par ocupando una página entera y parte de otra. Lo cierto es que prácticamente no se nota ya que la hoja de la derecha es la continuación de la izquierda y por tanto lo único que se puede apreciar es el inevitable doblez para encuadernarlo. Os dejo una imagen donde se aprecia el detalle de la unión.

 

    La conclusión? Un producto muy bien acabado, bien presentado, fácil de hacer, rápido en la entrega y a un precio competitivo.